Praktijkvoering


Ik heb de hbo-opleiding energetische therapie gevolgd bij Mens en Intuïtie in Amersfoort.
Dankzij het diploma van dit hbo-opleiding instituut, voldoe ik aan de eisen zoals gesteld door de stichting RBCZ en de VBAG en mag ik officieel de titel Registertherapeut voeren. Door te voldoen aan deze eisen kan ik u een kwaliteitskeurmerk bieden.

 

Registertherapeut RBCZ is een beschermde titel.

Therapeuten die deze titel voeren zijn:

  • Opgeleid op HBO niveau,
  • Volgen regelmatig bij scholing,
  • Verplichte intervisie,
  • Zijn zelfstandig werkend therapeut,
  • Werken multidisciplinair,
  • Zijn in het bezit van een AGB – code,
  • Vallen onder het tuchtrecht via TCZ,
  • Klachtenprocedure loopt via Quasir
  • Geschilleninstantie loopt via stichting Zorggeschil.

Bij aanname door de beroepsorganisatie heb ik Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen.