Privacyverklaring

Ik behoor mij te houden aan het beroepsgeheim en werk volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met toestemming van de cliënt kunnen gegevens verstrekt worden aan derden, zoals een huisarts of een specialist wanneer dit noodzakelijk is. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kun je hier de privacyverklaring downloaden..

Uitgangspunten tijdens mijn begeleiding zijn gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen,  authenticiteit, respect, empathie en openheid.